دیبا زاهدی

دانلود سریال Fereshteh's Sin 2023 گناه فرشته

یک وکیل درگیر پرونده قتلی می شود که به گذشته تاریک او مرتبط است.

دانلود

دانلود سریال The Asphalt Jungle 2024 جنگل آسفالت

هنگامه برای نجات جان برادرش به پول نیاز دارد. او برای تهیه پول ریسک بزرگی می کند.

دانلود

دانلود فیلم Conditional Release 2017 آزاد به قید شرط

کمالی پس از 10 سال حبس به صورت مشروط آزاد شد. پرهیز از هر نوع عمل کیفری، نزاع و جنجال بزرگترین چالش پیش روی اوست.

دانلود