مهدی زمین پرداز

دانلود فیلم Watching This Movie Is a Crime 2019 دیدن این فیلم جرم است

امیر جوان بسیجی بوده و پدرش شهید جنگ است. اما وقتی همسر باردار امیر در خیابان توسط یک غریبه مورد ضرب و شتم قرار می گیرد و فرزندش را از دست می دهد، تصمیم می گیرد وارد عمل شود.

دانلود