هدیه تهرانی

دانلود فیلم No Date, No Sign 2017 بدون تاریخ بدون امضا

وقتی دکتر کاوه نریمان، پزشک قانونی، سر کار می آید، با جسدی آشنا می شود.

دانلود

دانلود فیلم Donya 2002 دنیا

داستان حاج عنایت، مرد شصت ساله ثرومتمندیست که قصد فروش خانه بزرگ و قدیمی اش را دارد اما با مقاومت همسرش روبرو می شود و…

دانلود

دانلود فیلم Inadaptable 2016 آااادت نمیکنیم

مهتاب به همسرش احمد، استاد دانشگاه مشکوک است. در حالی که او با فشار بر فرنوش خیرخواه شاگرد احمد سعی در کشف معمای تحریک شده توسط سیما، دوست صمیمی خانواده دارد، شوهرش سعی می کند بی گناهی خود را ثابت کند. اما مرگ ناگهانی فرنوش مسیر جدیدی را پیش روی احمد، مهتاب، سیما و همسرش منصور باز می کند.

دانلود

دانلود فیلم Inadaptable 2016 عادت نمیکینم

مهتاب به همسرش احمد، استاد دانشگاه مشکوک است. در حالی که او سعی دارد با فشار بر فرنوش خیرخواه شاگرد احمد، معمای تحریک شده توسط سیما، دوست صمیمی خانواده را کشف کند، شوهرش سعی می کند بی گناهی خود را ثابت کند. اما مرگ ناگهانی فرنوش مسیر جدیدی را پیش روی احمد، مهتاب، سیما و همسرش منصور باز می کند.

دانلود