پردیس احمدیه

دانلود سریال The Lion Skin 2022 پوست شیر

نعیم که 15 سال زندان را به خاطر عشق دخترش تحمل کرده است، پس از آزادی برای دیدن او با بحران بزرگی روبرو می شود.

دانلود

دانلود فیلم Red Nail Varnish 2016 لاک قرمز

اکرم دختری شانزده ساله است که وقتی دنیا چهره زشتی به او نشان می دهد باید با مشکلات مالی و اجتماعی در زندگی اش دست و پنجه نرم کند.

دانلود