دانلود فیلم های Abhishek Bachchan

6.70

باب بیزواز، یک نماینده بیمه پس از هشت سال بودن در کما، از بیمارستان مرخص می شود و همسرش مری و پسرش بنی از او استقبال می کنند. او حافظه خود را از دست داده و گذشته را به یا

7.90

یک سیاستمدار بی سواد که تحت بازداشت یک پلیس سرسخت می شود، تصمیم می گیرد وقت خود را صرف تحصیل در دبیرستان کند، در حالی که همسر مکار او برای خودش برنامه هایی دارد.

8.00

فیلم شامل چهار داستان متفاوت است که طی ماجراهایی به هم گره می خورند و 2 موجود مرموز نحوه تعامل شخصیت ها را مورد بررسی قرار می دهند. شخصیت هایی که مانند مهره منچ شاید در