دانلود فیلم های Chris Messina

5.3

تنش ها در آینده نزدیک در ایستگاه فضایی بین المللی با شروع درگیری در زمین شعله ور می شود. با چرخیدن، فضانوردان آمریکایی و روسی از زمین دستور دریافت می کنند: با هر وسیله

ساخت 2023

تولید آمریکا

5.3

6.1

موجودی ترسناک که وارد خانهای میشود، یک دختر نوجوان و خواهر کوچکش که هنوز از مرگ غمانگیز مادرشان به خود میپیچند، خود را گرفتار حضور سادیستی در خانه خود میبینند و تلاش

6.3

یک زن متاهل با حاملگی ناخواسته در زمانی در آمریکا زندگی می کند که نمی تواند سقط قانونی انجام دهد و با گروهی از زنان حومه شهر برای یافتن کمک کار می کند.

ساخت 2022

تولید آمریکا

6.3

-

دانلود فیلم 2020 زیرنویس فارسی چسبیدهبعد از جنگ جهانی دوم در آمریکا، زنی به نام رپیس قصد دارد به همراه همسرش، مسینا، زندگی خود را بازسازی کند. او همسایه اش، کینامان، ر