دانلود فیلم های Sathyaraj

4.7

دختری که در یک خانواده ارتدوکس به دنیا آمده، آرزو دارد بهترین سرآشپز هند شود. او در مسیر خود با حوادث و چالش هایی روبرو می شود و برای رسیدن به رویای خود از باورها و تعص

4.30

یک وکیل معروف و پولدار با پدرش که یک مرد خوب است صحبت می کند. پدر او قاضی سابقی است که در پرونده آخرش که مربوط به شخص خاصی بود، به خاطر او مجبور به استعفا شده بود،

7.40

یک وکیل تبدیل به هیئت منصفه و جلاد می شود و به دنبال باندی می رود که توسط پسر وزیر رهبری می شود که با گرفتن فیلم هایی از زنان، آنها را تهدید می کنند.