Yasushi Ami

دانلود فیلم From the End of the World 2023 از آخر دنیا

هانا یک دختر دبیرستانی معمولی است. یک روز، او خواب دختر کوچکی را می بیند که در دوران سنگوکو زندگی می کرد. هنگامی که او از خواب بیدار می شود، هانا توسط یک سازمان دولتی مرموز که توسط افرادی اداره می شود که متقاعد شده اند رویاهای او می توانند جهان را نجات دهند، گرفته می شود.

دانلود