دانلود فیلم های هندوستان

6.8

در این فیلم ZEE5 Original، یک تراجنسیتی، هادی به دهلی نقل مکان می کند و به باندی از تراجنسیتی ها و لباس پوشان متقابل به ریاست یک مرد با نفوذ می پیوندد. اما آیا این حرکت آرمان

7.3

ساتیاپرم، پسری از طبقه متوسط ​​در احمدآباد، درگیر عشق یک طرفه با کاتا است که با جدایی او از تاپان کنار می آید. در طول این سفر، آنها زندگی یکدیگر را کشف می کنند و در ان

6.8

یک افسر پلیس راست قامت، برای بررسی پرونده یکی از افسران گمشده به آتانی منتقل می شود. در حین کار بر روی این پرونده، زوج جوانی توسط یکی از زیردستانش به ایستگاه آورده و ب

5.7

کریشنا وریندا ویهاری یک سرگرم کننده خانوادگی رمانتیک درباره مردی از خانواده ای ارتدکس است که عاشق دختری می شود و تلاش های او برای متقاعد کردن والدینش برای ازدواج با