Ayan Mukerji

دانلود فیلم Brahmastra Part One: Shiva 2022 برهماسترا قسمت اول شیوا

این داستان شیوا است که به دنبال عشق و کشف خود می رود. در طول سفر، او باید با نیروهای شیطانی زیادی که وجود ما را تهدید می کنند، روبرو شود.

دانلود