دانلود فیلم های Juan José Campanella

7.3

فرانکلین و ایرنه یورک، زوجی را دنبال می‌کند که سال‌ها پیش اتاقکی را در حیاط خلوت خود کشف کردند که به‌طور غیرقابل توضیحی به سیاره‌ای عجیب و متروک منتهی می‌شود.

8.20

یک مشاور حقوقی بازنشسته رمانی می نویسد با این امید که یکی از پرونده های قتل حل نشده گذشته خود و عشق متقابل خود را به مافوق خود - که هر دوی آنها هنوز چندین دهه بعد او را آ