دانلود انیمیشن 22 در برابر زمین 22 vs. Earth 2021 دوبله فارسی

6.40

پیش از رویدادهای روح پیکسار (2020)، روح 22 از رفتن به زمین امتناع میکند و گروهی متشکل از پنج روح جدید دیگر را برای شورش به خدمت میگیرد.