7.7

Kim Hee-seon ، Kim Ro Woon

مرد جوانی که به طور تصادفی نیمه انسان و نیمه روح ساخته شده است، توسط یک شرکت دروگر بدخیم در دنیای اموات استخدام می شود تا ماموریت های ویژه ای را انجام دهد...

logo-samandehi