7.7

David Dencik ، Danica Curcic

یک زن جوان به صورت وحشیانه ای در یک زمین بازی به قتل رسیده و یکی از دستانش از تن وی جدا شده است. زمانی که او را پیدا میکنند بالای سر وی مردی کوچک که از شاه بلوط آویزان اس

logo-samandehi