6.9

Anna Chlumsky ، Julia Garner

روزنامه نگاری که چیزهای زیادی برای اثبات دارد، در مورد آنا دلوی، وارث آلمانی افسانه ای اینستاگرام که قلب صحنه اجتماعی نیویورک را ربود و پول آنها را نیز دزدید، تحقیق

logo-samandehi