دانلود سریال جنایی

7.3

کارآگاهان با هم کار می کنند تا الیاس را از تغییر شکل تاریخ باز دارند. آیا کلمات برای شکستن حلقه و نجات جان هزاران نفر کافی خواهند بود؟

7.3

وقتی یک قتل تصادفی منجر به قتل دیگری می شود، یک مرد جوان معمولی خود را در تعقیب و گریز بی پایان موش و گربه با یک کارآگاه زیرک می بیند.

7.2

یک سال بعد یک رئیس جدید و دشمنان قدیمی وجود دارد. وقتی CAB به تحقیقات آنتورپ باز می گردد، کلر والاس، از اداره دارایی جنایی، خود را در تضاد با کریستین دی جونگ از CTU می بین

5

به دوران طلایی خود قبل از وقایع "سرقت پول" برلین و یک باند استادانه در پاریس گرد هم می آیند تا یکی از جاه طلبانه ترین سرقت های او را برنامه ریزی کنند.

6.3

یک مادر زن که به تازگی شوهرش فوت شده است، برای مستقل ماندن از پدرش، که یک قاچاقچی کالاهای دزدی است، به باند دزدان شوهر فقیدش می پیوندد.