Rhys Darby

انیمیشن Curses 2023 نفرین دوبله فارسی

وقتی یک نفرین خانوادگی چند نسلی الکس واندرهوون را تغییر میدهد، این به دو فرزندش، پاندورا و راس، و همسرش اسکای بستگی دارد که آثار باستانی دزدیده شده توسط اجدادشان را به خانه‌های واقعی‌شان برگردانند تا سرانجام نفرین برای همیشه برطرف شود.

دانلود نفرین

سریال Our Flag Means Death 2022 پرچم ما یعنی مرگ زیرنویس فارسی چسبیده

سال 1717 است. استد بونت، مالک زمین ثروتمند، دچار بحران میانسالی شده و تصمیم می گیرد زندگی آرام خود را منفجر کند تا دزد دریایی شود و این امر خوب پیش نمی رود... ( براساس داستانی واقعی )

دانلود پرچم ما یعنی مرگ